Дължина и гъвкавост на магическите пръчки
От Дж. К. Роулинг

Следващият текст за дължината и гъвкавостта на пъчките е взет от записките на г-н Гарик Оливандър, майстор на магически пръчки. 

Много майстори на магически пръчки просто съобразяват дължината на пръчката с височината на вещицата или магьосника, който ще я използва, но това е груб критерий, който не взима под внимание много други важни съображения. Изхождайки от моята практика, по-дългите пръчки може да са подходящи за по-високи магьосници, но обикновено по-скоро са привлечени от по-големи личности и от онези, които имат по-обширен и драматичен стил на правене на магии. Късите пръчки са подходящи за по-елегантни и изтънчени заклинания. 

Въпреки това, никой аспект от структурата на магическата пръчка не бива да се разглежда отделно от всички останали, и дървесината, сърцевината и гъвкостта могат или да противодействат, или да подчертават свойствата, зависещи от нейната дължина. 

Повечето пръчки са дълги между 9 и 14 инча /между 23 и 35.5см/. Въпреки че съм продавал извънредно къси пръчки (под 8 инча) и много дълги (над 15 инча), такива се срещат изключително рядко. Във втория случай прекомерната дължина на пръчката бе продиктувана от определена физическа особеност. В същото време, ненормално късите пръчки обикновено си избират онези, на които в характера нещо липсва, а не които са ниски на ръст (много дребни вещици и магьосници са избрани от по-дълги пръчки). 

Гъвкавостта или неподвижността на пръчката обикновено се свързва с нейната адаптивност и склонността ѝ да сменя притежателя си – макар че, отново, този фактор не бива да бъде разглеждан отделно от дървесината, сърцевината и дължината, нито от житейския опит на притежателя и неговия стил на правене на магии, тъй като всички тези качества се комбинират, за да направят дадена пръчка уникална.