Сърцевини на магическите пръчки

От Дж. К. Роулинг Следващото описание на силите и свойствата на трите основни сърцевини, използвани от господин Гарик Оливандър, е взето от неговите собствени записки. 

В началото на моята кариера, наблюдавайки как моят баща, майстор на магически пръчки, се бори с нестандартни сърцевини като косъм от келпи, у мен се зароди амбицията да открия най-добрите сърцевини и да работя единствено с тях когато настъпи моето време да поема семейния бизнес. Точно това и направих. След множество експерименти и проучвания, открих, че само три вещества могат да създадат толкова висококачествени пръчки, че с радост бих ги нарекъл с живописното име пръчки на Оливандър: това бяха косъм от еднорог, сърдечна нишка от змей и перо от феникс. Всяко едно от тези скъпи и редки вещества има своите отличителни свойства. Следващите редове представляват кратко обобщение на моите проучвания за всяка от трите висши сърцевини. Читателите трябва да имат предвид, че всяка пръчка е съвкупност от свойствата на дървесината си, сърцевината си, както и от опитът и природата на своя господар; и че свойствата на всеки компонент може да противоречат или да задминат свойствата на друг; така че това е само повърхностен поглед над една много сложна тема. 

Еднорог

Косъмът от еднорог обикновено е подходящ за правенето на стабилни магии и много рядко подлежи на колебания или блокажи. Пръчките със сърцевина от еднорог обикновено най-трудно биват накарани да правят черни магии. Те са най-преданите от всички пръчки и често остават привързани към първия си господар, независимо дали той е завършен магьосник или вещица или не.
Mалък недостатък на космите от еднорози е, че те не са в основата на най-могъщите пръчки (въпреки че дървесината може и да компенсира това) и че са склонни към меланхоличност, в случай че към тях се отнасят лошо, което означава, че техният косъм може да „умре“ и да се наложи да бъде заменен. 

Змей

По правило змейските нишки създават най-мощните пръчки и са способни на най-зрелищните заклинания. Змейските пръчки обикновено се учат по-бързо от останалите видове пръчки. Въпреки че могат бързо да сменят предаността си ако друг магьосник победи техния притежател, те винаги изграждат силна връзка с настоящия си господар. 
Змейските пръчки по-лесно се обръщат към черните изкуства, въпреки че не биха залитнали в тази посока по собствено желание. Също така са най-предразположени към злополуки, тъй като са доста темпераментни. 

Феникс 

Това е най-рядката сърцевина. Перата от феникс са способни на най-голямо разнообразие от магии, въпреки че може да им отнеме повече време, отколкото на пръчките със сърцевина от еднорог или от змей да разкрият потенциала си. Те най-често проявяват инициативност, понякога взимайки решения сами, качество, което много вещици и магьосници не харесват. 
Пръчките с пера от феникс са винаги най-придирчивите когато си избират господар, тъй като съществата, от които е сърцевината им са най-независимите и саможивите създания. Тези пръчки са най-трудни за овладяване и за персонализиране, а тяхната вярност обикновено се печели трудно.