Училища за магия
От Дж. К. Роулинг


Броят на държавите, които имат собствени училища за магия е много малък, в сравнение с онези, които нямат. Това е така, защото магьосническото население на повечето държави избира варианта за домашно обучение. Също така понякога мгьосническото общество на дадена държава е толкова малобройно или разпръснато, че обучаването на младежите чрез кореспонденция /на разстояние/ се оказва много по-рентабилно.

По света съществуват единайсет престижни магьоснически училища с дългогодишна история и всички те са регистрирани към Международната конфедерация на магьосниците. По-малки и не толкова строго регламентирани институции се появяват и изчезват и са много трудни за проследяване. Те рядко са регистрирани в съответното министерство (и в този случай, не мога да си представя какъв образователен стандард биха могли да предлагат). Всеки, който иска да провери дали има признато училище за магия в неговия регион, може да изпрати по сова искане за справка до Международната конфедерация на магьосниците, Образователен офис. Точното местоположение на всяко едно от тези училища се пази в тайна. Училищата са застрашени не само от мъгълите, но също така, колкото и тъжен да е този факт, през годините са страдали от магьосническите войни и от враждебния интерес от стана на чуждестранни и местни магьоснически общности (не само във Великобритания обучението на магьосническата младеж е била обект на натиск и вмешателства, идващи от съответното министертво). Магьосническите училища обикновено се намират в непроходими планински райони (въпреки че има и някои известни изключения, както ще видите по-нататък), тъй като такива места са труднодостъпни за мъгълите и по-лесни за защита от черни магьосници.