Летежна пудра
От Дж. К. Роулинг

Летежната пудра е открита от Игнатия Уилдсмит през XIII-ти век. Производството ѝ се контролира стриктно. Единственият лицензиран производител във Великобритания е „Флу-Пау“, компания с централен офис на Диагон-Али и чиито служители никога не отварят когато на входната им врата се почука. 

Никога не се е случвало някой да докладва за изчерпване на запасите от летежна пудра, нито някой познава някой от магьосниците, които я произвеждат. Цената ѝ не се е променяла през последните сто години: две сикли на черпак. Всяко магьосническо домакинство разполага със запаси от летежна пудра, обикновено удобно съхранявана в кутия или във ваза върху полицата над камината. 

Точният състав на летежната пудра строго се пази в тайна. Онези, които са се опитвали да си направят своя „собствена“, всеки път са се проваляли. Поне веднъж годишно, болницата за магьоснически заболявания и травми „Св. Мънго“ съобщава за онова, което те наричат „травма от Изкуствена пудра“ – това с други думи означава, че някой е хвърлил домашно произведена летежна пудра в огъня и си е понесъл последствията. Както Рудърфорд Поук, говорителят на „Св. Мънго“, яростно казва през 2010 г.: „Струва две сикли на черпак, хора, престанете да си стискате парите, престанете да хвърляте стрити на прах зъби от тигров триглавец в огъня и престанете да изпарявате себе си през камината! Ако още един магьосник дойде тук с изгорял задник, кълна се, че няма да го лекувам. Това са две сикли на черпак!“