„Проклятия и контра-проклятия“
Ново от Дж. К. Роулинг

Проклятия и контра-проклятия“ от професор Виндиктус Виридиян, е книга със заклинания, която съдържа магии за лош късмет и проклятия. 

Гъделичкащо заклинание: насочи пръчката си право към противника и извикай „Титиландо!“ 

Кракозаключващо проклятие: насочи пръчката си право към противника и извикай „Локомотор мортис!“ 

Магия за пълно тяловкочанясване: насочи пръчката си право към противника и извикай „Петрификус тоталус!“ 

Магия за завързване на езика: насочи пръчката си право към противника и извикай „Мимбъл уимбъл!“ 

Проклятие за желирани крайници: насочи пръчката си право към противника и извикай „Локомотор уибли!“