XIV век - XVII век
От Дж. К. Роулинг

Въпреки, че европейските изследователи го наричат "Новия Свят", когато за първи път достигат континента, магьосниците знаели за Америка много преди мъгълите (Бележка: всяка националност си има свой собствен термин за "мъгъл", като американското общество използва жаргонния термин "немаг", съкратено от "не магьосник"). Различните начини за магическо пътуване, включително с метли и магипортиране, без да споменаваме виденията и предсказанията, означавали, че дори най-отдалечените магически общности били в контакт едни с други още от Средновековието.

Американското индианско магическо общество и тези в Европа и в Африка знаели едни за други дълго преди имиграцията на европейските немаги през XVII век. Те вече били запознати с многото съществуващи прилики между общностите им. Някои семейства определено били “магически”, но магията се проявявала неочаквано и в семейства, в които до този момент не е имало вещици или магьосници. Съотношението на магьосници към немагьосници изглежда било подобно навсякъде, както и поведението на немагите, независимо къде са родени. Сред американското индианско население някои вещици и магьосници били добре приемани и дори възхвалявани в племената си, като добивали популярност като лечители или невероятни ловци. Но други били заклеймявани поради вярата им и често били обвинявани, че са обладани от зли духове.

Легендата за американските “животнолики” – зли вещици или магьосници, които могат да се превръщат в животни – се базира на факти. Около местните американски зоомази се родила легенда, че те са пожертвали близки членове на семействата си, за да получат силите, нужни за такава трансформация. В действителност, повечето зоомази приемали животински форми, за да избягат от преследване или за да ловуват за племето си. Унизителните слухове били разпространявани предимно от немаги-лечители, които често се престрували, че притежават магически умения, и се страхували да не бъдат разкрити.

Американското индианско магьосническо общество притежавало изключителни умения в магиите с животни и растения, а отварите им били усъвършенствани до степен, непозната в Европа. Най-явната разлика между магиите, практикувани от местните американци и магьосниците от Европа, било отсъствието на пръчка.

Вълшебната пръчка произлиза от Европа. Пръчките провеждат магията, за да направят действието ѝ по-прецизно и по-силно, въпреки че една от отличителните черти на най-великите вещици и магьосници е, че могат да произведат съвсем качествена магия дори без пръчка. Местните американски зоомази, които варели отвари демонстрирали, че магията без пръчка може да бъде също толкова съвършена, но правенето на заклинания и трансфигурирането биха били изключително трудни.